11. - 12. 4. 1998

Pořídili jsme si s Alenkou nový stan, byli jsme si pro něj u výrobce v Kunčicích pod Ondřejníkem na konci března a tak první příležitostí ho vyzkoušet byly Velikonoce. Půjčil jsem si tedy v knihovně mapu Svitavské pahorkatiny, kam každý rok jezdíme s mými rodiči na chalupu ke strýci do Lhoty u Skutče a hledal vhodnou lokalitu. Mapa mě překvapila, protože v blízkosti naší základny se vyskytovalo hned několik pozoruhodných přírodních zajímavostí.

 

 

 

V pátek odpoledne jsme tedy sbalili batohy a odjeli s mými rodiči do Lhoty u Skutče a hned na druhý den vyrazili po proudu říčky Krounky do vesničky Brdo nad níž se tyčil nevysoký kopec. Je zajímavý tím, že na něm Jan Žižka při dobývání hradu Košumberka vytvořil se svými bratry opevnění jehož zbytky se zde dosud nacházejí. Šíleným krpálem jsme se vydrápali nahoru a podél dobře patrného valu s příkopem sestoupili na druhou stranu do údolí Novohradky.

Byl krásný den, cesta nám příjemně ubíhala. Pstruzi se vyhřívali v celých hejnech na sluníčku, ptáčci šveholili v korunách rozkvetlých stromů. Minuli jsme osadu Chlum a v Dolanech odbočujeme ze značené cesty do temné rokle Pivnice. Mapa slibuje nejhezčí a nejdivočejší pískovcový kaňon z okolních pískovcových útvarů. Asi po kilometru přicházíme do její ústřední části, sevřené mezi skalními stěnami. Romantiku tohoto poněkud odlehlého zákoutí dokreslují tajemné otvory jeskyní, pitoreskní skalní brána a také několik vodopádových stupňů, dnes už bohužel vyschlých. K Pivnici se vážou pověsti o dávných úkrytech husitských vojsk, které daly rokli druhé jméno “Žižkovy maštale“. Rokle se v horní části dělí na dvě větve. Vydáváme se po jedné, ale po několika desítkách metrů náš postup zastavuje vysoký skalní stupeň. Vracíme se tedy do druhé a po překonání několika vodopádů po padlých kmenech se dostáváme do nejužší části soutěsky. S menšími problémy šplháme nahoru šedesát centimetrů širokým korytem. Párek ospalých černožlutých mloků nestačí na svých zimou ztuhlých nožičkách utéci a mám tak možnost je vyblejsknout. Les začíná řídnout, koryto je stále více mělké a nakonec se ztrácí úplně.

Vracíme se tedy po lesních cestách zpět do údolí Novohradského potoka. V jedné nečekané chvíli nám přeběhla přes cestu liška, vidím ji snad poprvé v životě. U malého rybníčka a studánky Kapalice plníme žaludky teplou hrachovou polévkou uklohněnou na plynovém vařiči a kolem chaty Polánka nabízející občerstvení i ubytování přicházíme k uměle vyhloubené jeskyni Betlém. Pokračujeme proti proudu Prosečského potoka, který zde vytváří soustavu kaskád a jezírek zvaných Kupadla ke skalnímu útvaru Kazatelna. Zabralo nám kratší chvíli než jsme ji našli, je nyní totiž trošku utopená v hustém borovém porostu. Ale z jejího vrcholku je celkem pěkný rozhled. V sousedství nás zaujal strmý útes s dřevěným křížem na vrcholku. Cesta se pak vine kolem Čertovy brázdy, nad jejímž skalnatým svahem ční pozoruhodný pískovcový útvar s přiléhavým názvem “Kolumbovo vejce“. Jde o mohutný, asi pět metrů vysoký viklan, spočívající na podkladu jen docela malou ploškou.

Za obcí Bor vcházíme do jedné z částí CHPV Toulovcovy maštale “Karálky”. Kolem vysoké Mojžíšovy skály v níž se nachází Dudychova jeskyně míjíme tábořiště ve Vranici. Tady začínají samotné Toulovcovy maštale. Kolem dalších studánek vystoupíte na vrchol Hrnčířovy skály kde můžete prolézt skalní bludiště s Předsíní, Kuchyní, Ložnicí, Myší dírou a Zvonem - balvanem ve tvaru zvonu zapříčeným mezi skalními stěnami, což jsme samozřejmě udělali. Blížila se šestá hodina a obluda na zádech stále více těžkla a v nohách už jsme taky něco cítili. Zbytek Maštalí si necháme na příště, je tu určitě ještě hodně věcí na dívání. Sestoupili jsme do Voletínského údolí a kolem “Hradu” jsme zamířili na jih k obci Budislav a kousek za Posekancem jsme si našli pěkný plácek po skautském táboře a rozbili ležení. Právě včas, zapadající slunce zalilo okolní břízky rudým světlem. Citelně se ochladilo, ohříváme se u ohníčku a opékáme první letošní špekáčky. V noci se teplota pohybovala kolem nuly, ale spal jsem jako když mě do vody hodí.

V neděli jsme se nechali odvézt autobusem do Proseče a odtud pěškobusem do Otradova. Asi dvoukilometrový úsek pod Krounou, mezi Otradovem a osadou Rovinka, se nazývá Kablaně. Krounka zde vyhloubila údolíčko v pradávných rulách, které tu a tam vystupují v bizarních útesech se spoustou temných skrýší mezi zřícenými bloky. Podobný, mnohde i “divočejší” ráz má také Šilinkův důl mezi Kutřínem a Předhradím. Zdejší úsek cesty bývá označován též jako “stezka Adolfa Heyduka” na počest rodáka z nedalekého Rychnburka (nyní Předhradí). Básník Adolf Heyduk prý Šilinkův důl často rád navštěvoval, obdivoval jeho romantická zákoutí a zřejmě zde i nacházel inspiraci. Skalní srázy a strmé útesy provázejí břehy Krounky v Šilinkově dolu až do blízkosti Předhradí. Tady už každého jistě zaujme pohled na hrad Rychnburk na skalním ostrohu. Jako jeden z mála hradů u nás je trvale obydlen. Je domovem důchodců chrudimského okresu. V západním koutě nádvoří ční mohutná, starobylá hláska, zbudovaná ve XIV. století. Bývala svým vězením postrachem kraje. V hradní kapli je uložena kost, jež dle pověsti je pozůstatkem zazděné slečny Berkovny. Většinu památek odstěhovali majitelé zámku do bavorského Řezna.

Od přilehlé obce Předhradí pokračuje červená značka okolo Žižkovy skály nad níž jsou v hradní zdi dodnes vidět, po Žižkově dělostřeleckém obléhání hradu, dvě kamenné koule. Kolem areálu lomu s těžbou silničního kamene pak míříme zpět k chalupě. Tady už je cesta poněkud méně dramatická. Kolem meandrů říčky Krounky jsou roztroušeny na skalách chatičky se zahrádkami a stojí zde i dva bývalé vodní mlýny. Domů to už máme jen skok, nasbíráme ještě rozkvetlé petrklíče a pak už se budeme připravovat na zítřejší velikonoční pondělí.

WESELKA

mapa

Zpět